Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Odluka o početku obnašanja dužnosti Općinskog načelnika Općine Kali

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 8. Lipanj 2021.
bruno-mislov-540x371.jpg
BRUNO MIŠLOV iz Kali, na temelju Konačnog rješenja Općinskog izbornog povjerenstva Općine Kali, od 04.06.2021. izabran je za Općinskog načelnika Općine Kali.
 
BRUNO MIŠLOV započinje s obavljanjem dužnosti Općinskog načelnika Općine Kali s danom 07.06.2021.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2021. godini

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 8. Siječanj 2021.
zidar-radnik-540.jpg
Općinsko vijeće Općine Kali na 26. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2020. godine donosi sljedeću:
 
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Izmjena i dopuna Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Rahorača (UPU-2)

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 8. Siječanj 2021.
UPU-Rahoraca-obuhvat-540.jpg
Općinsko vijeće općine Kali je na svojoj 26. sjednici održanoj dana 14.12.2020. donijelo slijedeću
 
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Urbanistički plan uređenja obalnog pojasa Mala Lamjana (2020.)

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 10. Srpanj 2020.

Odluka o određivanju i uređenju prometa na području pješačke zone „Batalaža“ u Kalima

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 8. Lipanj 2020.
zabrana-batalaza-2020_540px.jpg
Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 22. sjednici održane dana 19. 05. 2020. godine, donosi:
 
 
Ovom Odlukom uređuje se promet na području pješačke zone „Batalaža" u Kalima u vrijeme turističke sezone u razdoblju od 15.06. do 15.09. u vremenu od 10:00 do 22:00 sati.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Suglasnost na prijedlog Odluke o određivanju i uređenju prometa na području pješačke zone Batalaža

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 22. Svibanj 2020.
policijska-uprava-zd-540px.jpg
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zadarska donosi
 
 
daje se suglasnost na Prijedlog Odluke o određivanju i uređenju prometa na području pješačke zone „Batalaža" u Kalima uspostavom nove regulacije prometa - pješačke zone u vremenskom periodu od 15. lipnja do 15. rujna od 10:00 do 22:00 sata u Općini Kali, Obala kaljskih ribara i pomoraca, uvala Batalaža, u dužini od oko 250 metara.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Odluka o opozivu i imenovanju uprave - direktora Hripe d.o.o.

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 13. Svibanj 2020.
Općinski načelnik Marko Kolega, dr. med. 20. ožujka 2020. godine donosi:
 
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Odluka o imenovanju ravnateljice dječjeg vrtića „Srdelica“ Kali

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 13. Svibanj 2020.
Općinski načelnik Općine Kali Marko Kolega, dr. med., dana 27. 02.2020. godine donosi 
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Suglasnost trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. Zadar na Cjenik javne usluge

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 28. Veljača 2020.
Općinski načelnik Marko Kolega, dr. med. 27.02.2020. donosi:
 
Z A K LJ U Č A K
 
Daje se suglasnost Trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. Zadar na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kali, broj: C-48/20,koji se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
 
Sukladno cjeniku određuje se dinamika odvoza miješanog komunalnog otpada 2x tjedno u periodu siječanj-lipanj i listopad-prosinac te 3x tjedno u periodu srpanj-rujan svake godine.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 26. Veljača 2020.
Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 21. sjednici održanoj 25.veljače 2020. godine, donosi
 
 
Područje pružanja javne usluge je područje Općine Kali.
 
Davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada je trgovačko društvo
 
Čistoća d.o.o., Stjepana Radića 33, Zadar, OIB: 84923155727
 
Davatelj usluge osigurava odvojenu primopredaju biorazgradivog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada, problematičnog otpada, glomaznog otpada i miješanog komunalnog otpada.
 
Korisnik usluge na području pružanja usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine ili korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge. Više korisnika mogu na zahtjev, sukladno međusobnom sporazumu, zajednički nastupati prema davatelju usluge.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Odluka o izradi Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Kali

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 10. Veljača 2020.