Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Općinsko vijeće

Objavljeno: 2. Prosinac 2013.
opcinsko_vijece_26_06_2017.jpg

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Općine Kali. Općinsko vijeće Općine Kali čini 11 vijećnika.

Sastav Općinskog vijeća (konstituirajuća sjednica održana je 26. lipnja 2017.)

Predsjednik: LOVRE VIDOV


Potpredsjednik: ANTE GOBIN

Članovi Općinskog vijeća:


1. NEVEN VITLOV (HDZ), zamijenio prvog izabranog na listi Marka Kolegu (HDZ),


2. BORIVOJ KOLEGA (HSLS),


3. MILAN PAŽEK (HSS),


4. ANTE GOBIN (HSP),


5. DUŠKO VIDOV (SDP),


6. IVONA MIŠLOV (SDP), zamijenila drugog izabranog s liste Tina Kurtina (SDP),


7. MARIJO RICOV (HNS),


8. LOVRE VIDOV, kandidacijska lista grupe birača,


9. MATEJA PERIN, kandidacijska lista grupe birača,


10. MARINA KOLEGA, kandidacijska lista grupe birača,


11. PERO KOLEGA, zamijenio Zdenka Vidova, prvog izabranog na listi kandidacijske liste grupe birača.