Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

<< <  … 126 127 128 129 130 131 132 …  > >>

Prijedlog idejnog rješenja rekonstrukcije Općinskog doma - posljednja verzija

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 26. Studeni 2014.

Nakon javnog izlaganja, održanog dana 12. studenog 2014. godine u vijećnici Općinskog doma Kali, autor idejnog rješenja Bogdan Marov, dipl. ing. arh., uvažio je primjedbe i prijedloge sa izlaganja te je predstavio posljednji prijedlog idejnog rješenja rekonstrukcije Općinskog doma.

Javna rasprava sa javnim uvidom u prijedlog posljednjeg idejnog rješenja se tako produžuje zaključno do 10. prosinca 2014.

- Javni uvid u prijedlog Idejnog rješenja rekonstrukcije Općinskog doma Kali organizira se u vremenu od 27.11. 2014. godine do 10.12. 2014. godine u Općinskom domu Kali, Trg Marnjive 23, II. kat (vijećnica) u Kalima svakog radnog dana od 8,00 sati do 15,00 sati.


- U javnoj raspravi građani i udruge (sudionici u javnoj raspravi) mogu dati očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog Idejnog rješenja rekonstrukcije Doma - Kali.


- Mišljenja, pisana očitovanja , prijedlozi i primjedbe na prijedlog Idejnog rješenja rekonstrukcije Općinskog doma mogu se upisivati u knjigu primjedbi za vrijeme trajanja javnog uvida ili se mogu dati u pisanom obliku zaključno do 10.12.2014. godine, naslovljenog na Jedinstveni upravni odjel Općine Kali, Trg Marnjive 23, 23272 Kali, s naznakom: - Očitovanje na prijedlog Idejnog rješenja Općinskog doma u Kalima.

Idejno rješenje rekonstrukcije (11/2014) - PDF dokumenti u prilogu:

Općinski dom – prizemlje PDF

Općinski dom – I. kat PDF

Općinski dom – II. kat PDF

Javno izlaganje o prijedlogu idejnog rješenja rekonstrukcije Općinskog doma

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 10. Studeni 2014.
OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNOG IZLAGANJA O PRIJEDLOGU
IDEJNOG RJEŠENJA REKONSTRUKCIJE OPĆINSKOG DOMA U
KALIMA
 

Javni uvid u prijedlog Idejnog rješenja rekonstrukcije Općinskog doma Kali organizira se u vremenu od 24.10. 2014. godine do 24.11. 2014. godine u Općinskom domu Kali, Trg Marnjive 23, II. kat (vijećnica) u Kalima svakog radnog dana od 8,00 sati do 15,00 sati.

 

Javno izlaganje održati će se dana 12. 11. 2014. godine - SRIJEDA u 17,00 sati u Općinskom domu Kali, Trg Marnjive 23, II. kat. Izlaganje će voditi autor idejnog rješenja Bogdan Marov, dipl. ing. arh.

Odobrena sredstva iz programa EIB III za projekt dogradnje dječjeg vrtića "Srdelica"

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 7. Studeni 2014.
Ugovor o sufinanciranju projekta dogradnje dječjeg vrtića "Srdelica" Kali potpisan je 4. studenog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Općine Kali.
 
Projekt se provodi na temelju Programa usmjeravanja i rasporeda sredstava za razvoj područja otoka i priobalja u 2014., a u skladu s Državnim proračunom Republike Hrvatske, te Odlukom o odobrenju sredstava Općini Kali od 17. rujna 2014.
 
Sredstva za sufinanciranje Projekta osigurana su u ukupnom iznosu do 800.000,00 kuna u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu, u razdjelu 061, glava 05, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, P3507 - Poticanje komunalne i društvene infrastrukture na otocima i u priobalju, T821032 - Projekt razvoja otoka i priobalja (EIB III), račun 3632 - Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna.
 
Ministarstvo i Općina, prema procijenjenoj vrijednosti Projekta koja iznosi 800.000,00 kn bez PDV-a odnosno 1.000.000,00 kn s PDV-om, utvrđuju sudjelovanje u zajedničkom financiranju u omjeru: Općina u iznosu od 20% (200.000,00 kn s PDV-om), a Ministarstvo u iznosu od 80% (800.000,00 kn s PDV-om).
 
Općina se obvezuje sredstva iz Ugovora trošiti u skladu s financijsko-dinamičkim planom kojeg je odobrilo Ministarstvo, a najkasnije do 31. prosinca 2015.

Potpisan ugovor o izdavanju znanstvene monografije o Kalima

Kategorija: Događanja
Objavljeno: 6. Studeni 2014.
ugovor_monografija_3_11_2014.jpg
Rektor Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Ante Uglešić i načelnik Općine Kali dipl. ing. Duško Vidov u ponedjeljak, 3. studenog 2014. godine potpisali su ugovor o pripremi izdavanja znanstvene monografije o Kalima.
 
Predviđeno je da će u znanstvenoj monografiji biti objavljena poglavlja u kojima će biti razmotreni prirodoslovni, humanistički, društveni i gospodarski aspekti razvitka mjesta Kali na otoku Ugljanu.
 
Kali su mjesto sa bogatom poviješću i kulturnom baštinom, međutim trenutno je malo pisanih, javno objavljenih materijala o toj baštini. Znanstvenici sa zadarskog sveučilišta i ostali pozvani autori trebali bi to promijeniti izdavanjem monografije koja se planira završiti do kolovoza 2016. U njoj će biti objedinjeni prilozi sa znanstvenog skupa koji će se održati 2015. te znanstvenog skupa "O prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Kali" koji je održan u Kalima 1999. prigodom obilježavanja 700. obljetnice prvoga poznatog spomena Kali.
 
Znanstveni skup o Kalima održat će se početkom kolovoza 2015. godine, a cilj je skupa razmotriti sve relevantne prirodoslovne, humanističke, društvene i gospodarske aspekte razvitka Kali koji bi mogli pridonijeti osmišljavanju budućega razvoja te razmjerno male, ali u regionalnom i nacionalnom pogledu značajne otočne cjeline – navodi prof. dr. sc. Josip Faričić iz organizacijskog odbora monografije.
 
foto: www.unizd.hr

Natječaj za dodjelu stipendija studentima

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 27. Listopad 2014.
Na temelju članka 46. Statuta Općine Kali (Službeni glasnik Općine Kali br.02/13 i 06/14) i članka 5. Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika pomoći učenicima i studentima s područja Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 2/10 i 10/14) Općinski načelnik Općine Kali Duško Vidov, dipl ing. dana 27. 10. 2014. donio je odluku o raspisivanju:

 

NATJEČAJA
ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA
ZA AKADEMSKU 2014./2015. GODINU

 

Općina Kali će u akademskoj 2014./2015. godini dodijeliti nove studentske stipendije studentima preddiplomskih i diplomskim studija. Visina stipendije iznosi 700,00 Kn mjesečno.

 

UVJETI NATJEČAJA:
Pravo natjecanja imaju studenti preddiplomskih i diplomskih Studija koji su:
- državljani RH,
- redovno i izvanredno upisani na preddiplomski studij ili diplomski studij ,
- imaju prebivalište na području Općine Kali najmanje jednu godinu od dana dostave zahtjeva za stipendiju
- da nemaju odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta.
...

 

Dokumenti u prilogu:

 

Cjelovit tekst natječaja - PDF

 

Zamolba za dodjelu stiendija - word

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Javna rasprava o prijedlogu idejnog rješenja rekonstrukcije Općinskog doma

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 24. Listopad 2014.

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU
IDEJNOG RJEŠENJA REKONSTRUKCIJE OPĆINSKOG DOMA U
KALIMA

 

1. Javni uvid u prijedlog Idejnog rješenja rekonstrukcije Općinskog doma Kali organizira se u vremenu od 24.10. 2014. godine do 24.11. 2014. godine u Općinskom domu Kali, Trg Marnjive 23, II. kat (vijećnica) u Kalima svakog radnog dana od 8,00 sati do 15,00 sati.


2. Javno izlaganje održati će se dana 12. 11. 2014. godine u 17,00 sati u Općinskom domu Kali, Trg Marnjive 23, II. kat.


3. U javnoj raspravi građani i udruge (sudionici u javnoj raspravi) mogu dati očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog Idejnog rješenja rekonstrukcije Doma - Kali.


4. Mišljenja, pisana očitovanja , prijedlozi i primjedbe na prijedlog Idejnog rješenja rekonstrukcije Općinskog doma mogu se upisivati u knjigu primjedbi za vrijeme trajanja javnog uvida ili se mogu dati u pisanom obliku zaključno do 24.11.2014. godine, naslovljenog na Jedinstveni upravni odjel Općine Kali, Trg Marnjive 23, 23272 Kali, s naznakom: - Očitovanje na prijedlog Idejnog rješenja Općinskog doma u Kalima.

 

NAČELNIK:
Duško Vidov, dipl.ing.
 
 
Idejno rješenje rekonstrukcije - PDF dokumenti u prilogu:
 

 

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Poziv za predlaganje programa u kulturi i sportu za 2015. godinu

Kategorija: Javni pozivi
Objavljeno: 13. Listopad 2014.
Na temelju članka 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N. N. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 1. i 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (N.N. 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 76. Zakona o športu (Nar. Nov. br. 71/06. 150/08 i 124/10, 124/11,86/12 i 94/13) Općina Kali, objavljuje:


POZIV
ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI, SPORTU
OPĆINE KALI ZA 2015. GODINU ...

 

 

Cjelovit tekst poziva i prijavni obrasci u prilogu:

 

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2015. g. - PDF

 

Prijavnica za predlaganje programa javnih potreba u kulturi u 2015. g.


Prijavnica za predlaganje programa javnih potreba u sportu u 2015. g.

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

<< <  … 126 127 128 129 130 131 132 …  > >>