Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Javni poziv za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnih radova na području Općine Kali

Objavljeno: 25. Ožujak 2015.

Na temelju Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske, a u skladu s Uvjetima i načinu korištenja sredstava za provođenje mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Općina Kali raspisuje

 

JAVNI POZIV
za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Kali u 2015. godini

 

Općina Kali inicijator je javnih radova za zapošljavanje mladih ljudi i teže zapošljivih nezaposlenih osoba:

a. putem društveno korisnog rada na praćenju, prijavi i vođenju projektata finaciranih iz općinskog, županijskog ili državnog proračuna

b. na poslovima vezane uz pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova.

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje financirat će u 100 % iznosu zapošljavanje do 2 osobe:

– prema Programu javnih radova, a u okviru mjere „Radom za zajednicu i sebe“ – 1 osoba

– prema Programu javnih radova za mlade, a u okviru mjere „Mladi za EU“ – 1 osoba

 

Na osobe zaposlene prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje primjenjuju se prava iz Ugovora s HZZ, te prava iz radnog odnosa sukladno odgovarajućim propisima.

Program javnog rada traje 6 (šest) mjeseci u punom radnom vremenu.

Prijaviti se mogu svi koji ispunjavaju uvjete koje postavlja Hrvatski zavod za zapošljavanje, a sve sukladno mjeri: A. ”Radom za zajednicu i sebe”, B. „Mladi za EU“.

 

A. Mjera „Radom za zajednicu i sebe“ – 1 osoba što uključuje mjesečni bruto iznos po osobi u iznosu od 3.553,66 kn, pod sljedećim uvjetima:

1. Osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi: – prijavljene u evidenciju nezaposlenih;

2. Nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe starije od 50 godina – prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca,

 

B. Mjera „Mladi za EU“ – 1 osoba što uključuje mjesečni bruto iznos po osobi u iznosu od 3.553,66 kn, pod sljedećim uvjetima:

1. Nezaposlene mlade osobe do 29 godina sa minimalno završenim srednjoškolskim obrazovanjem, bez obzira na radni staž

- prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

 

Molbe se dostavljaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Kali ili osobno u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a najkasnije do 31. ožujka 2015.

 

Uz pismenu molbu, podnositelji su dužni dostaviti dokaz o ispunjavanju kriterija (npr. preslika diplome, rješenje o invaliditetu, dokaze o udomiteljsku, liječenju i sl.).

 

Javni poziv objavljen je na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Kali:www.opcina-kali.hr.

 

NAČELNIK:
Duško Vidov, dipl. ing.