Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Ribarska luka Vela Lamjana

Objavljeno: 9. Lipanj 2006.
uvala_vela_lamljana.jpg
Izgradnja ribarskih luka jedan je od ciljeva Vladina Nacionalnog programa povećanja proizvodnje i potrošnje ribe u Hrvatskoj. Ribarska luka u Veloj Lamjani svrstana je u luku od državnog značaja, a za realizaciju ovog projekta dosad su izdvojena značajna su sredstva iz državnog proračuna.

Prvih stotinjak metara obale uređeno je još 2001. godine, a bilo je namijenjeno za privez opskrbnih brodova koji hrane tune u kavezima i ribarskih brodova. Budući da se narednih godina broj ribarskih brodova povećavao kao i potreba za kvalitetnim privezom, luka je 2007. produbljena i proširena za dodatnih dvjesto metara obale i zaobalnih površina potrebnih za promet ribom.

Nakon održane javne rasprave, 2011. godine prihvaćen je Urbanistički plan uređenja ribarske luke u Veloj Lamjani - UPU 12. Prema tom dokumentu, luka će u konačnici biti proširena za 9 tisuća četvornih metara namijenjenih obradi ribe te održavanju koća i plivarica, a iskrcajni kapaciteti Vele Lamjane trebali bi se povećati sa 6 na 10 tisuća tona ribe godišnje.


Dogradnja operativnog gata, produžetak obale za 120 metara, izgradnja priveza za 35 ribarskih i 20 sportskih plovila, uređenje objekata za obradu ribe i održavanje ribarske flote - predviđa Urbanistički plan uređenja ribarske luke Vela Lamjana.


Projekt je za ribarstvo Zadarske županije važna karta na putu prema tržištu Europske Unije, a njegova se realizacija očekuje u narednim godinama.